Klachten en suggesties

Bij MET doen wij er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen.
Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Of u heeft misschien suggesties om zaken te verbeteren.

U heeft diverse mogelijkheden om een suggestie of klacht bespreekbaar te maken.
*  U kunt als eerste de MET medewerker(s) van de betreffende activiteit, dienst of het betreffende team benaderen.
*  Komt u in overleg met de medewerker(s) niet tot een oplossing, dan kunt u contact opnemen met de manager van MET.
*  Als dat niet tot tevredenheid is, kunt u zich schriftelijk wenden tot de bestuurder van WelschapSocius, de organisatie waar MET onderdeel van is.
   Voor de behandeling van klachten heeft WelschapSocius een Klachtenreglement.

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep