StapIn Taal 2022

Moeite met lezen of met schrijven? Ken je iemand die hier moeite mee heeft of wil je er meer over weten? Wij kunnen helpen! MET Heemskerk zet zich actief in om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te ondersteunen. Zodat zij beter kunnen meedoen in de samenleving.

Lezen en schrijven kan soms lastig zijn. Het maakt niet uit of Nederlands je moedertaal is of juist niet. Bij StapIn helpen vrijwilligers je individueel of in een klein groepje om beter te leren lezen en/of schrijven.

Deelnemers werken aan thema’s die voor hen relevant zijn, bijvoorbeeld werk of vriendschap.

Meer informatie
Mireille van Pommeren (coördinator), 06 -  132 78 736 of mireille.vanpommeren@metheemskerk.nl
Ingrid Dudink (sociaal werker), 06 - 484 57 632of  ingrid.dudink@metheemskerk.nl

Voor organisaties
De coördinator Laaggeletterdheid helpt scholen, organisaties en bedrijven om laaggeletterdheid te herkennen en mensen naar de juiste hulp te verwijzen. 
Wilt u als organisatie leren hoe u laaggeletterdheid herkent, naar welke ondersteuning u kunt verwijzen en hoe u hierover het gesprek kunt aangaan? Neemt u dan contact op met de coördinator.

Taalvrijwilliger worden?
Houdt u van taal en helpt u graag een ander? Als taalvrijwilliger kunt u het verschil maken in iemands leven, met slechts een paar uur vrijwilligerswerk per week. U begeleidt iemand in een een-op-een situatie. Dat kan op een tijd en plaats die u samen afspreekt. Voordat u aan de slag gaat als taalvrijwilliger, volgt u een korte training waarin u leert hoe u een deelnemer begeleidt. En u krijgt goed materiaal om mee te werken. De coördinator Laaggegeletterdheid ondersteunt de taalvrijwilligers.

Taalhuis Heemskerk
Het Taalhuis is een informatie- en adviespunt in de bibliotheek voor alle vragen over de Nederlandse taal. Vragen die van zowel Nederlandstaligen als anderstaligen kunnen komen. Vragen over spreekvaardigheid, lezen en schrijven. Het Taalhuis geeft informatie over taalaanbieders en taalvrijwilligers en advies over de beste ondersteuning op maat. Taalaanbieders, maatschappelijke organisaties en taalvrijwilligers zijn met het Taalhuis verbonden, waaronder MET Heemskerk.

Activiteit details
Datums 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Activiteitbijdrage € 0,00
Dag
Tijdstip 00:00 tot 00:00 uur.
Maximum aantal deelnemers 0
Aantal bijeenkomsten 0
Periode Op afspraak
Docent
Locatie

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep