Privacy & Klachten

Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed mogelijk te verzorgen.

Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij heel diverse vragen, zorgen of problemen. In die contacten is privacy belangrijk en ook dat u kunt aangeven als u niet tevreden bent. Daarom hebben we een privacy- en een klachtenreglement. Hieronder leest u in het kort wat deze reglementen inhouden.

Privacy

U heeft contact met één of meer medewerkers van MET Heemskerk. Daarbij komen uw persoonsgegevens en ook andere persoonlijke ervaringen naar voren. Wat doen zij daarmee?

Uw privacy is beschermd
Wij noteren uw persoonlijke gegevens en ervaringen in een dossier. Wij noteren niet meer gegevens dan nodig om u goed te kunnen ondersteunen. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van uw persoonlijke gegevens. Wij mogen ook niet met anderen zomaar over u praten.
Alle privacygevoelige informatie slaan we op via beveiligde computers en bewaren we niet op papier. Als u dat wilt, kan de informatie ook anoniem worden verwerkt.

Toestemming
Voor uw vraag, probleem of zorg kan het nodig zijn om met andere (zorgverleners, bv. huisarts) contact op te nemen en informatie te vragen en te verschaffen. Dat mag alleen met uw toestemming. Wij vragen u daarvoor het Toestemmingsformulier delen persoonsgegevens te ondertekenen.

Vooraf overleg
Voordat we informatie met derden uitwisselen, bespreken wij met u welke informatie dat is. Dan weet u over welke informatie het gaat. Van schriftelijke informatie krijgt u een kopie.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of om verwijdering van gegevens die volgens u niet in het dossier vermeld hoeven te worden.

Bewaren van uw gegevens
Na afsluiting van uw dossier, bewaren wij uw gegevens maximaal 5 jaar; dit is volgens de wettelijke termijn.

Meer informatie 

Klachten?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Blijf hier niet mee zitten, maar bespreek uw onvrede met de medewerker. Vaak biedt zo’n gesprek al de oplossing.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de manager van MET Heemskerk via info@metheemskerk.nl of 088 88 76 800. Deze zal samen met u een oplossing zoeken.

Bent u niet tevreden met deze oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de bestuurder van MET Heemskerk via info@metheemskerk.nl. Wij behandelen klachten op basis van ons Klachtenreglement voor klanten.

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep