Gezondheid & Leefstijl

Welzijn op Recept

Wij werken voor Welzijn op Recept samen met de huisartsen.

Voor huisartsen en praktijkondersteuners

Soms kunnen (chronische) klachten - die fysiek zijn of lijken - verminderen door te werken aan het eigen welzijn. Als u patiënten heeft, waarbij u denkt dat dat het geval is, kunnen wij helpen. U kunt dan contact opnemen met de sociaal werker van MET Heemskerk.

Voor inwoners

Door meer sociale contacten, door meer te bewegen of door te praten over zaken die u dwars zitten, kunnen lichamelijke klachten soms minder worden.
De sociaal werker helpt u op weg; kijkt samen met u waar de schoen wringt en welke oplossingen bij u passen. De sociaal werker ondersteunt u om de eerste stap te zetten bij bijvoorbeeld: uitbreiden van sociale contacten, verminderen van eenzaamheid, zoeken en vinden van passende activiteiten of vrijwilligerswerk.
Uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente kunnen u adviseren om mee te doen, of u kunt zelf aangeven dat u dit graag wilt.
De gesprekken met de sociaal werker zijn gratis. Neemt u contact op met uw huisartsenpraktijk of direct met de sociaal werker.

Contact met de welzijnscoach

Inge Drijfhout 06 444 94 295 E inge.drijfhout@metheemskerk.nl

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep