MET u... MET jou... MET elkaar...

MET Heemskerk is per 1 januari 2021 de naam voor sociaal werk in Heemskerk. De sociaal werkers van voorheen Socius Heemskerk en Welschap Welzijn werken nu samen in één brede organisatie voor alle inwoners in Heemskerk. Vanuit wijkgerichte teams bieden zij informatie, advies en ondersteuning bij vragen en problemen in het dagelijks leven.

MET Heemskerk werkt mee aan een samenleving waarin mensen tot hun recht komen, een plek hebben en respectvol met elkaar omgaan. Wij stimuleren iedereen om tot bloei te komen, door open te staan voor nieuwe dingen, het beste uit onszelf en de ander te halen en net die meter verder te gaan. Of je nu medewerker of vrijwilliger bent. Daar waar nodig bieden we hulp en steun, daar waar gewenst en mogelijk creëren we ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing.

MET in beeld

MET voor JEUGD

Sociaal werk, altijd in je buurt

De sociaal werkers werken in de buurten van Heemskerk en zijn vaak op straat te vinden. Inwoners kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning bij ideeën voor activiteiten en buurtacties. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding met (andere) organisaties. De (jeugd)maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en sociaal raadslieden adviseren, begeleiden en bemiddelen inwoners bij vragen of problemen over opvoeden en jeugd, relaties, werk, financiën en schuldhulpverlening, ouder worden, wonen en het voorkomen van huisuitzetting, verlies en rouw. 

Met deze vragen kun je direct bij MET terecht of bij het Serviceplein van de gemeente. 

Buurtcentra

Samen met vrijwilligers maken wij ontmoeting mogelijk. In onze buurtcentra kunnen alle leeftijden terecht om bij elkaar te komen en samen activiteiten te organiseren. Wij bieden daarbij informatie, advies en ondersteuning. Ook voor een kopje koffie/thee of de krant lezen is iedereen welkom. In de buurtcentra is ook ruimte te huur voor bijeenkomsten, cursussen en lezingen.

Samenwerking

Wij werken samen met een groot aantal lokale en regionale organisaties. Zo kunnen wij snel inspelen op initiatieven en ontwikkelingen in de buurt.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

MET Heemskerk heeft een besturingsmodel met een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur
Tilly Kersten

Raad van Toezicht
Jos Dekker, voorzitter
Marie-Fleur Lobry, vice-voorzitter
Abdi Awad, lid
Arie Brienen, lid
Daniël Visser, lid

Strategisch Beleid

Strategisch beleid 2019-2025

Jaarverslag

Jaarverslag MET Heemskerk 2022
Jaarrekening MET Heemskerk 2022
Jaarverslag MET Heemskerk 2021
Jaarrekening MET Heemskerk 2021

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep