MET in de buurt

De sociaal werkers van MET zijn vaak in de buurten van Heemskerk te vinden. Zij werken wijkgebonden en kennen de buurten goed. Zij zijn herkenbaar aan hun blauwe kleding met het logo van MET. Inwoners en vrijwilligersgroepen met een vraag of idee kunnen hen benaderen. Jeugd- en jongerenwerkers zijn vaak op straat aanwezig; zij geven informatie en advies en zijn een aanspreekpunt voor jongeren in hun eigen omgeving.

Buurtbakkie

Samen met bewoners organiseren sociaal werkers een ‘buurtbakkie’ in de wijk. Zij nodigen buurtgenoten uit voor een kop koffie of thee. Soms is het in combinatie met Spring op Groen (sport & spel). Het ‘buurtbakkie’ leidt vaak tot leuke buurtcontacten en uitwisseling van informatie.

Buurtinitiatief?

Alle inwoners van Heemskerk kunnen activiteiten bedenken en ondernemen; met een groepje bewoners uit de straat of voor alle inwoners van Heemskerk. Dit kunnen kleine activiteiten zijn of grote projecten en het kan bijvoorbeeld gaan over contact & ontmoeting, speelvoorzieningen, een schone en veilige buitenruimte, zorg voor elkaar of duurzaamheid. Je staat zelf aan het roer en bepaalt zelf hoe je dit wilt organiseren.

Advies en ondersteuning nodig?

De sociaal werkers van MET ondersteunen ideeën voor activiteiten en buurtacties. Voor ondersteuning en advies bij de ontwikkeling en uitvoering van je idee, kun je bij hen terecht.  Zij brengen bewoners met elkaar en, indien gewenst, met netwerkpartners in contact. Zij helpen mee de talenten van bewoners in te zetten en ondersteunen waar nodig. Zij werken nauw samen met de jeugd- en jongerenwerkers.

Contact met de sociaal werkers

Bel 088 88 76 800 of mail je vraag of idee naar info@metheemskerk.nl.

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep