Sociaal werk, altijd in je buurt

De sociaal werkers werken in de buurten van Heemskerk en zijn vaak op straat te vinden. Inwoners kunnen hen benaderen voor advies en ondersteuning bij buurtactiviteiten en buurtacties. Zij brengen bewoners met elkaar in contact, stimuleren hen om hun talenten in te zetten en leggen verbinding met (andere) organisaties. 

De (jeugd)maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en sociaal raadslieden adviseren, begeleiden en bemiddelen inwoners bij vragen of problemen over opvoeden en jeugd, relaties, werk, financiën en schuldhulpverlening, ouder worden, wonen en het voorkomen van huisuitzetting, verlies en rouw. 

Met deze vragen kunt u direct bij MET terecht of bij het Serviceplein van de gemeente. 

MET voor JEUGD

MET in beeld

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep