Voor kinderen tot 12 jaar

Wij organiseren activiteiten, groepen & trainingen voor jeugd, geven informatie & advies en bieden ondersteuning aan jeugd en hun ouders, verzorgers, begeleiders. Samen met vrijwilligers, stagiaires, ouders en kinderen zelf, organiseren wij het hele jaar door activiteiten in de buurtcentra, op en rond de scholen en op veldjes of pleintjes in Heemskerk. In schoolvakanties organiseren we regelmatig vakantieactiviteiten

Wij bieden ondersteuning bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en hulp aan oudere kinderen bij hun huis-/schoolwerk. Kinderen kunnen ook meedoen aan trainingen om bv. weerbaarder of sociaal vaardiger te worden. 

Jeugdmaatschappelijk werk

Wij zijn actief op de basisscholen in Heemskerk en coachen kinderen bij verschillende problemen, zoals faalangst, pesten of een scheiding. Onze kortdurende ondersteuning is erop gericht dat het weer goed gaat met je kind en dat hij of zij weer blij is. Is de vraag te groot of te complex, dan verwijzen we door naar een andere organisatie. Naast individuele begeleiding of coaching geven we ook groepstrainingen aan kinderen. Die vind je hieronder bij 'Werken aan jezelf'. 

Home-Start 0 t/m 14 jaar

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. De vraag van de ouders is het uitgangspunt.

Activiteiten & groepen voor kinderen tot 12 jaar

Peuter-/ouderochtend

Voor kinderen tot 4 jaar en hun ouders is op 4 ochtenden per week een Peuter & Ouderochtend

 

Download Informatieflyer activiteiten & groepen voor Jeugd tot 12 jaar

Team jeugd tot 12 jaar

        Amber Veldhoen M 06 149 78 727
        Marcha Janson M 06 149 78 728
        Tamara Helder M 06 451 19 187
        Michel Zwaga M 06 149 78 742
        Marjolijn Miedema M 06 339 56 916
        Silke Brosig M 06 282 21 304

        Je vindt ons ook op Facebook en Instagram!

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep