Maatjesproject

Het Maatjesproject brengt mensen die behoefte hebben aan gezelschap in contact met een vrijwilliger. Zij worden elkaars vaste maatje en ondernemen op vriendschappelijke wijze verschillende activiteiten. Samen een praatje maken, een spelletje doen, koffie drinken op een terrasje, een wandeling of fietstocht maken, samen naar de markt of gewoon even naar buiten. Dat is wat maatjes doen.

Maatjes spreken ongeveer eens per twee weken met elkaar af.

Vrijwilliger worden?

Je hoeft geen deskundige te zijn. Het gaat erom dat je enthousiast en geïnteresseerd bent.

Hoe werkt het?

Als je je aanmeldt, nodigt de coördinator je uit voor een intakegesprek.
Zij bekijkt welke deelnemer en vrijwilliger goed bij elkaar passen en stelt hen aan elkaar voor.
Als de koppeling succesvol is, gaan jullie samen verder.
De coördinator blijft bereikbaar voor vragen of advies.

Wilt u meer weten over het maatjesproject?

Voor aanmelden en vragen kunt u terecht bij Ingrid Dudink - T 06 48457632 - E ingrid.dudink@metheemskerk.nl

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep