Broekpolder

Wij ondersteunen bewoners van jong tot oud (0 tot 100 jaar) bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Het sociaal werk wil een steuntje in de rug zijn, met iemand meelopen, maar niet langer dan nodig. We organiseren verschillende activiteiten om sociale netwerken, ontmoeting, zelfredzaamheid, talentontwikkeling en maatschappelijke deelname te bevorderen.

Voor jeugd & jongeren is het belangrijk dat zij een aanspreekpunt hebben in hun eigen omgeving, iemand die zij vertrouwen, bij wie zij hun verhaal kwijt kunnen. Iemand die hen zo nodig aanspreekt op hun gedrag of hen vraagt zelf een bijdrage te leveren in de buurt. Jeugd- en jongerenwerkers zijn op straat aanwezig, geven informatie en advies en begeleiden de inloop in Inside54.

Activiteiten in Broekpolder

Buurtinitiatieven

Bewoners organiseren activiteiten in wijkcentrum Citadel. Gezellig en goed voor sociale contacten. Zie hiervoor Facebook Mijn Broekpolder.
Ook is er een Buurtboekenkast.

Contact met de sociaal werkers

Michel Zwaga M 06 149 78 742   michel.zwaga@metheemskerk.nl
Amber Veldhoen M 06 149 78 727   amber.veldhoen@metheemskerk.nl
Maartje Puttmann   M 06 450 04 738    puttmann@welzijnswb.nl
Rianne Tol M 06 184 82 619   tol@welzijnswb.nl


MET Heemskerk werkt in Broekpolder samen met Stichting Welzijn Beverwijk.

MET Heemskerk is onderdeel van WelschapSocius Groep